Ολιστική διοίκηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ολιστική διοίκηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Μιχαηλίδης, Χαρίλαος

Βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Ολιστικής Διοίκησης στις Επιχειρήσεις. Αναφερόμενοι σχετικά στην έννοια της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και προκειμένου εκείνη να συνδυαστεί με την Ολιστική Διοίκηση των επιχειρήσεων, εντός της εργασίας, αναφέρονται στοιχεία και γεγονότα τα οποία διαμορφώνουν αυτή σε τρία (3) αντίστοιχα κεφάλαια και με απώτερο σκοπό την ορθή παρουσίαση των σημείων αυτών αυτών ως εξής. Βάσει των παραπάνω λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν οριοθετείται ο ορισμός και τα στοιχεία που συνθέτουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις στις μέρες μας, στο δεύτερο κεφάλαιο σχετικά, παρατίθενται συγκεκριμένες βιβλιογραφικές έρευνες για την εφαρμογή της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις καθώς και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης της εφαρμογής της ΕΚΕ και τέλος στο τρίτο κεφάλαιο οριοθετείται και παρουσιάζεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Ολίστικής Διοίκησης και η εφαρμογή της στην επίτευξη της ΕΚΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.