Ανάπτυξη ενός διοικητικού μοντέλου υποδοχής, ένταξης και επαγγελματικής ανάπτυξης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη ενός διοικητικού μοντέλου υποδοχής, ένταξης και επαγγελματικής ανάπτυξης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Βόντσα, Βασιλική
Βόντσα, Αικατερίνη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πρώτη επαφή του εκπαιδευτικού με τη σχολική τάξη ως επαγγελματική δραστηριότητα, στους τρόπους με τους οποίους ο πτυχιούχος γίνεται μάχιμος εκπαιδευτικός, στη βοήθεια που του παρέχεται για τη διαδικασία αυτή, στην εισαγωγική επιμόρφωση και στη σημασία της για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στις πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα για την υποδοχή και τη στήριξή τους. Επιπλέον παρουσιάζεται συμπληρωματικά ως πρόταση εφαρμογής ένα πλαίσιο αρχών και ένα συγκροτημένο σύστημα υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών σε τόσο στο μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στο επίπεδο σχολικής μονάδας. Αρχικά επιχειρείται η βιβλιογραφική θεωρητική θεμελίωση του περιεχομένου ολόκληρης της εργασίας, διότι αναφέρεται στην αναγκαιότητα της υποδοχής και της υποστήριξης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο σχολείο αλλά και εν γένει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιχειρηματολογία στηρίζεται τόσο στις διαπιστώσεις άλλων μελετητών που προέκυψαν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και στα εξ αυτής απορρέοντα συμπεράσματα σε συνδυασμό με τις καθημερινές παρατηρήσεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών-συναδέλφων μας. Η ομαλή ένταξη των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια εξετάζονται το νομικό πλαίσιο, οι υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές υποδοχής και υποστήριξης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Γίνεται επίσης μια αναδρομή στο θεσμό της επιμόρφωσης και στο ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) στην εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Για να αξιολογηθεί η εικόνα της παρεχόμενης επιμόρφωσης παρουσιάζονται τα στοιχεία της εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2009-2010, όπως τα αποτύπωσε και αξιολόγησε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Επιπλέον καταγράφονται βάσει μακροχρόνιων εμπειρικών παρατηρήσεων οι συνήθεις πρακτικές υποδοχής των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών από τους συναδέλφους τους, το βοηθητικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς και τους διοικητικούς και επιστημονικούς προϊσταμένους τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.