Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και η οικονομική τους ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και η οικονομική τους ανάπτυξη

Νεμψίδου, Ραχήλ

Στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση των ΑΞΕ, οι μέθοδοι και οι τύποι τους, οι στόχοι και η σημασία τους, οι παράγοντες και τα κίνητρα προσέλκυσης τους και καταγράφονται στοιχεία ΑΞΕ και πολυεθνικών, όπως και η ιστορική διαδρομή τους. Στο 2ο κεφάλαιο σημειώνονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης που ενδυναμώνονται από την προσέλκυση ΑΞΕ και δίνονται στοιχεία για τις τάξεις ΑΞΕ στην Ευρώπη και ειδικά για κάποιες χώρες που κρίθηκαν ενδιαφέροντα παραδείγματα για διαφορετικούς λόγους, της Αυστρίας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια αναφοράς της συμβολής των ΑΞΕ στην ανάπτυξη των χωρών που ενέχονται σ’ αυτές, αλλά και των αρνητικών επιπτώσεων που παρατηρούνται σε ορισμένες, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη έργων υποδομής για την πολυπόθητη ευημερία των φτωχότερων πληθυσμών. Τέλος, σημειώνονται στοιχεία του σημερινού περιβάλλοντος της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ήδη επηρέασε αρνητικά τις ροές ΑΞΕ και δημιούργησε ορατούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά στις Βαλκανικές χώρες, όπου το ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα έχει επεκταθεί. Τέλος, στα Παραρτήματα αναλύεται η συμβολή των ΑΞΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, και παρουσιάζονται μία σειρά από ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα όσα αναφέρθηκαν στο κυρίως κείμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.