Συγχώνευση των τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συγχώνευση των τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου

Σπύρου, Σπύρος
Λαζάρου, Ξένια

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον κλάδο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο , με κύριο αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση . Αξιολογούμε τις συνθήκες του σήμερα ,το πως ήταν πριν η οικονομία της Κύπρου όσον αφορά πάντα τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Τράπεζας Κύπρου και του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας. Αναλύομαι τα γεγονότα της κάθε Τράπεζας ξεχωριστά και κυλάμε προς τα πίσω τον χρόνο , παρουσιάζοντας μια Ιστορική αναδρομή (Κύπρου - Λαϊκής Τράπεζας) όπου σιγά - σιγά περιγράφουμε την εξέλιξη τις κάθε μιας από αυτές. Προσδιορίζετε το συνολικό μέγεθος της εγχώριας κίνησης των διαφόρων δαπανών , και το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο της οικονομικής κρίσης των πιο σημαντικών τραπεζών στην Κύπρο. Περιγράφετε η συγχώνευση των δύο Κυπριακών Τραπεζών, τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την λύση, η οποία ήταν και η μόνη λύση για την μη κατάρρευση ολόκληρης της οικονομίας του Κράτους. Θα εξεταστούν οι συνθήκες που επικρατούν μετά από αυτή την κατάρρευση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων καθώς και το εργατικό προσωπικό των τραπεζών. Για το τέλος αναλύουμε τις προοπτικές που υπάρχουν για αυτή την εξέλιξη, το πως έπληξε τον Κυπριακό λαό και πώς το αντιμετωπίζουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Συγχώνευση τραπεζών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.