Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε εταιρείες τροφίμων και ποτών: μελέτη της εταιρίας Starbucks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε εταιρείες τροφίμων και ποτών: μελέτη της εταιρίας Starbucks

Σούφη, Μαριέττα

Η παρούσα εργασία με τίτλο θα αναφερθεί σε κάποιους από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ΕΚΕ. Αρχικά δεν υπάρχει ένας ορισμός για την κοινωνική ευθύνη. Τους ορισμούς θα τους συνδέσω με θεωρητικές προσεγγίσεις ύστερα από μελέτη επιστημονικών άρθρων και θεωρητικών συζητήσεων και θα καλύπτει τόσο τις επιχειρηματικές απόψεις όσο και τις κοινωνιολογικές απόψεις που στέκονται περισσότερο κριτικά στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως γιατί οι εταιρείες τροφίμων και ποτών να εμπλέκονται και να οργανώνουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ποια προβλήματα και ποιες κρίσεις αντιμετωπίζουν ο κλάδος και ο υποκλάδος τροφίμων και ποτών και πως συνδέονται τα παραπάνω με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γιατί ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι λιγότερο δραστήριος σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με άλλους κλάδους. . Στη συνέχεια αναπτύσσεται η σύνδεση του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του κλάδου. Έπειτα ακολουθεί η μελέτη της εταιρείας Starbucks, εταιρεία μεγάλου μεγέθους η οποία συνεισφέρει εθελοντικά στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας και ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο - Ελλάδα
Εταιρική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.