Ο θεσμός των χορηγιών σε μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα: η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο θεσμός των χορηγιών σε μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα: η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 2004

Παντάκη, Μαριλένα

Η παρούσα εργασία είναι βασισμένη στο θεσμό της χορηγίας. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της πτυχιακής είναι να εξετάσει τον θεσμό των χορηγιών σε μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Επίσης, η εργασία εξετάζει την «μελέτη περίπτωσης» της Samsung, η οποία ήταν ένας από τους 6 διεθνής χορηγούς των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Πιο αναλυτικά η εργασία έχει την εξής δομή: το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει τη θεωρία σχετικά με το θεσμό των χορηγιών στα μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, το τέταρτο κεφάλαιο είναι βασισμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει την μελέτη περίπτωσης της Samsung και το έκτο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της πτυχιακής.

Thesis
NonPeerReviewed

Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.