Χρηματοδότηση από το πλήθος CrowdFunding: μια μείξη του Venture Capital με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοδότηση από το πλήθος CrowdFunding: μια μείξη του Venture Capital με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Ζωγράφου, Αμαλία

Κύρια υπόθεση αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ότι παρότι η χρηματοδότηση από το πλήθος συνιστά μια επαναστατική εξέλιξη στο πεδίο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, προς το παρόν μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική και όχι βασική μέθοδο χρηματοδότησης αφού κατά βάση αφορά χαμηλές χρηματοδοτήσεις που δεν είναι ικανές να συνεισφέρουν στην πλήρη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση του φαινομένου της χρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding) όπως καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια εφαρμογή του φαινομένου στην πράξη και αναλύονται μια σειρά εμπειρικών δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση ή όχι της βασικής μας υπόθεσης. Τέλος στο τρίτο, μέρος καταγράφονται τα κύρια συμπεράσματα όπως αυτά προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική όσο και από την εμπειρική ανάλυση που προηγείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Venture capital
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.