Η δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων από τη χώρα μας: τομείς με δυνατότητες προσέλκυσης και μέτρα που πρέπει να ληφθούν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Η δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων από τη χώρα μας: τομείς με δυνατότητες προσέλκυσης και μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Σπανομάρκου, Ιωάννα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στην έννοια των ξένων επενδύσεων, και στους βασικούς εκφραστές των θεωριών σχετικά με την κρατική παρέμβαση για την προσέλκυση των επενδύσεων. Γίνεται ιστορική αναδρομή για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο διεθνές περιβάλλον και στην Ελλάδα, όπου αναφέρονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξή τους. Παρουσιάζονται οι διακρατικές συμφωνίες που αφορούν τις επενδύσεις, οι διεθνείς και εγχώριοι οργανισμοί που συμβάλλουν στην προώθηση των επενδύσεων, και γίνεται αναφορά στους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ακολουθεί ανάλυση των στοιχείων και των θεσμικών υποδομών που ευνοούν την επενδυτική δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. Γίνεται αναφορά στους κυριότερους κλάδους όπου υπάρχει πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών, και τους λόγους για τους οποίους οι κλάδοι αυτοί προσφέρονται για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, γίνεται εκτενής ανάλυση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, στα προβλήματα που παρουσιάζονται για τις διαδικασίες και το ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τις επενδύσεις, και στα μέτρα που λαμβάνονται για να καταστεί η Ελλάδα περισσότερο ελκυστική και ανταγωνιστική για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.