Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Τζιλβελή, Ματούλα Ε.

Στην εργασία που ακολουθεί εξετάστηκε η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, καθώς αποτελεί γενική πεποίθηση ότι η ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης-οργανισμού είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και την ευημερία της, τα οποία είναι στοιχεία που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας περικλείει τόσο την αποδοτικότητα (επίτευξη στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος) όσο και την αποτελεσματικότητα (επιλογή κατάλληλων στόχων). Αυτή η επιλογή βιομηχανικών στόχων είναι κρίσιμη και επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει τόσο τους στόχους όσο και τα μέσα για την επίτευξή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, τα δομικά του μέρη, τα χαρακτηριστικά του καθώς και η σημαντικότητα των πληροφοριών που παράγονται μέσα από ένα τέτοιο σύστημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο επεκτείνεται ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε μία επιχείρηση και το πώς η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης επηρεάζεται από τη χρήση του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη μεταξύ δύο επιχειρήσεων που διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα καταλήγοντας σε συμπεράσματα για τα αποτελέσματα που επιφέρει η χρησιμοποίηση ενός συστήματος στην λειτουργία της επιχείρησης τα οποία δείχνουν ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τη μελέτη και την έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου καταλήγουμε στις μελλοντικές προεκτάσεις των επιχειρήσεων με βάση το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτουν ώστε να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.