Διαδίκτυο και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: δυνατότητες, εφαρμογές, τάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαδίκτυο και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: δυνατότητες, εφαρμογές, τάσεις

Μπουραντά, Αντωνία
Ρουμελιώτη, Σωτηρία

Ο τρόπος λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Το φάσμα δραστηριοτήτων των εταιριών έχει διευρυνθεί με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν παράλληλα καινοτόμες διοικητικές φιλοσοφίες. Νέες πρακτικές εφαρμόζονται τόσο σε παραδοσιακούς τομείς όπως είναι η παραγωγή ή οι πωλήσεις αλλά συνάμα έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες και για τομείς όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη, πλέον, αγορά επιβάλει την δραστηριοποίηση σ’ αυτόν τον τομέα και την καταστεί ως βασική προϋπόθεση για την επιβίωση και κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας. Η εισχώρηση των νέων τεχνολογιών και δη των e-HRM στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων έχουν απασχολήσει ειδικούς του κλάδου όσο και ακαδημαϊκούς κύκλους. Έτσι έχει δοθεί ένα εννοιολογικό περιεχόμενο στον όρο της ηλεκτρονικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον για την ορθή εφαρμογή ενός e-HRM απαιτείται στην επιχείρηση η ύπαρξη του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας. Όταν υφίσταται αυτό και γίνεται χρήση ενός e-HRM, λειτουργίες που αφορούν το ψηφιακό outsourcing και το e-Learning (τηλεκπαίδευση) βρίσκουν εφαρμογή. Πολλές εταιρίες ήδη έχουν επενδύσει σε e-HRM, ωστόσο πέραν των λειτουργικών διευκολύνσεων, πλέον τίθενται θέματα αναφορικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Στην ελληνική αγορά η χρήση e-HRM είναι ακόμα περιορισμένη, λόγω και της ιδιαιτερότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μεγάλο μέρος των οποίων στην ουσία είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Όπου όμως έχουν βρει εφαρμογή τα e-HRM έχουν αποδώσει σειρά ωφελημάτων όπως η αυτοματοποίηση πολλών διεργασιών, η ταχύτερη υλοποίηση απαραίτητων διεργασιών, η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, η δημιουργία νέων υπηρεσιών ή και μείωση του κόστους Η επένδυση των επιχειρήσεων ή οργανισμών στο ανθρώπινο δυναμικό τους είναι πλέον παράγοντας ζωτικής σημασίας. Γι αυτό και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων για την διαχείριση του προσωπικού είναι σημαντικός. Το κλειδί για την επιτυχία και τη σωστή εφαρμογή των e-HRM συστημάτων είναι η καινοτομία των εφαρμογών καθώς και η σταδιακή εφαρμογή τους για βέλτιστη απορρόφηση και εξοικείωση των εργαζομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.