Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών και οι εξαγωγικές δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών και οι εξαγωγικές δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

Γεωργίου, Δημήτρης Μ.

Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης της παγκόσμιας αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων με αναφορές και στην εγχώρια αγορά ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι όποιες εξαγωγικές δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών, εξετάζοντας παράλληλα τους τομείς της παραγωγής αλλά και της ζήτησης. Αναφορά γίνεται και στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων σε Διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η εγχώρια αγορά των γαλακτοκομικών. Οι δυνατότητες στην παραγωγή αλλά και η ζήτηση των προϊόντων αναλύονται ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων την περίοδο 2000-2006. Επιπλέον γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της επίδρασης των Κοινοτικών Οδηγιών και των Ποσοστώσεων στον τομέα παραγωγής γάλακτος. Στο τρίτο κεφάλαιο η διερεύνηση της Ελληνικής δραστηριότητας είναι το ζητούμενο. Η δράση και οι προοπτικές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διερευνώνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.