Εργατικό δίκαιο: υποχρώσεις του εργοδότη στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εργατικό δίκαιο: υποχρώσεις του εργοδότη στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Λαμέρα, Ελένη-Διονυσία

Το θέμα του μισθού αποτελεί το κεντρικό θέμα της ατομικής σχέσης εργασίας ή ακόμη και ολόκληρου του εργατικού δικαίου. Ο μισθός αποτελεί το λόγο για τον οποίο υπάρχει η σύμβαση εργασίας. Τα περισσότερα προβλήματα του εργατικού δικαίου συνδέονται με την αξίωση του μισθού. Τα ζητήματα που δημιουργούνται από την υπερημερία ή την αδυναμία για την παροχή της εργασίας, ο θεσμός της άδειας, το πρόβλημα του χρόνου εργασίας στο σύνολό του συνδέονται βασικά με το θέμα της διατήρησης της οφειλής ή της αύξησης του ύψους του μισθού. Επίσης, το κύριο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ο μισθός. Τέλος, το κυριότερο μέρος του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων, οφείλεται στην εξασφάλιση του μισθού. Για την οικονομία ο μισθός αποτελεί το βασικό μέσο για τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, ανεξάρτητα από την μορφή του πολιτικού συστήματος. Ο μισθός δεν είναι μόνο πρόβλημα νομικό αλλά είναι κυρίως πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό. Τα στοιχεία που ακολουθούν, βοηθούν στην θεωρητική ανάλυση της έννοιας του μισθού και σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση του μισθού, με τον καθορισμό του ποσού (δηλ. του ύψους) και του περιεχόμενού του, και τέλος, η αναφορά στις ιδιορρυθμίες που παρουσιάζει η αξίωση για το μισθό. Η έρευνα για την έννοια του μισθού απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον με αφορμή το θέμα της ισότιμης μισθολογικής μεταχείρισης αντρών και γυναικών. Η διατύπωση αυτή αποτελεί μια ακόμη επαλήθευση για το πόσο η σχέση εργασίας έχει διαφοροποιηθεί από τις συνηθισμένες ενοχικές σχέσεις. Τέλος, η έρευνα για την έννοια του μισθού παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν παροχές χρηματικές του εργοδότη που το ύψος τους υπολογίζεται με βάση το ύψος του μισθού. Αυτό σημαίνει πως η εξακρίβωση των ποσών που συνθέτουν το μισθό αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των υπόλοιπων παροχών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.