Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία: εξαγορές και συγχώνευσης, απόψεις εργαζομένων και πελατών τραπεζικού κλάδου, πρωτογενής έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία: εξαγορές και συγχώνευσης, απόψεις εργαζομένων και πελατών τραπεζικού κλάδου, πρωτογενής έρευνα

Μαγριπλής, Ιωάννης Ν.

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει όσο το δυνατό πιο εμπεριστατωμένα την εικόνα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα τελευταία έτη σε σχέση με τις διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας. Παράλληλα αναφέρεται και στην οπτική των εργαζομένων και των πελατών του τραπεζικού κλάδου, η οποία αποτυπώνεται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία διεξήχθη. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η γενική παρουσίαση εξαγορών και συγχωνεύσεων του τραπεζικού κλάδου. Προσδιορίζονται οι λόγοι πραγματοποίησής τους, οι προϋποθέσεις και οι κίνδυνοι, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από την πραγματοποίησή τους. Ακόμη, γίνεται η διάκρισή τους βάση γενικών αλλά και ειδικών κριτηρίων που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο. Επίσης πραγματοποιείται αναφορά στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των τραπεζών στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου από τις απαρχές του με την ίδρυση του πρώτου τραπεζικού οργανισμού έως και σήμερα. Ακόμη πραγματοποιείται η αποτύπωση των διεργασιών των εξαγορών και συγχωνεύσεων που έγιναν τόσο μεταξύ ελληνικών τραπεζών όσο και μεταξύ αλλοδαπών και ελληνικών τραπεζών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τρεις πραγματικές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Πίστεως και η συγχώνευσή τους, η περίπτωση της συγχώνευσης της εξαγοράς της Τράπεζας Εργασίας από την EFG Eurobank και η αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσης της Alpha Bank με την Εθνική τράπεζα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται, μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε βάση ερωτηματολογίου, η διατύπωση συμπερασμάτων που αφορούν την οπτική των υπαλλήλων και των πελατών του τραπεζικού κλάδου, τόσο για τις συνέπειες των εξαγορών και των συγχωνεύσεων των τραπεζών σε αυτούς, όσο και για την εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Συγχώνευση τραπεζών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.