Τάσεις και προοπτικές του κλάδου των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τάσεις και προοπτικές του κλάδου των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

Χριστουλάκη, Μαρία Μ.
Ρούσσου, Χρυσούλα Π.

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την εγχώρια αγορά του κλάδου των πετρελαιοειδών, στηριζόμενη σε όσο ήταν δυνατόν πιο πρόσφατα δεδομένα. Δίνει έμφαση στο πως η παραγωγή, η κατανάλωση και το εξωτερικό εμπόριο των πετρελαιοειδών επηρεάζουν την οικονομία της χώρας. Επίσης παραθέτονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος. Για την καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνιση των στοιχείων χρησιμοποιούνται πίνακες και γραφήματα. Τα αποτελέσματα αυτών δείχνουν το μέγεθος της παραγωγής και της κατανάλωσης όπως επίσης ποιος τομέας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον παρουσιάζεται το εξωτερικό εμπόριο του κλάδου των πετρελαιοειδών και πως αυτός επηρεάζει την οικονομία της χώρας. Βάσει αυτών των στοιχείων φαίνεται πως τα πετρελαιοειδή είναι από τα βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία γενική εικόνα του κλάδου των πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η παραγωγή, η κατανάλωση, το εξωτερικό εμπόριο και οι προοπτικές του κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η διαμόρφωση των τιμών, η τήρηση αποθεμάτων στην εγχώρια αγορά και οι παραβιάσεις του κλάδου. Συμπερασματικά, ο κλάδος των πετρελαιοειδών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της χώρας λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από το πετρέλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.