Ανεργία: συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ανεργία: συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο

Καλύβα, Αικατερίνη

Η ενασχόλησή μου με το θέμα της ανεργίας, μου έδωσε το έναυσμα να συλλέξω πληροφορίες αλλά και να καταλάβω αυτό το μείζον πρόβλημα των σύγχρονων οικονομιών. Βέβαια, για την κατανόηση του προβλήματος επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών αιτίων της ανεργίας, αλλά και των επιπτώσεων της ακολουθούμενης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η ανεργία που πλήττει το 10% περίπου του ελληνικού εργατικού δυναμικού και δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένων σ’ όλες τις βιομηχανικές χώρες δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πανδημία του τέλους του 20ου αιώνος. Η αύξησή της στα παραπάνω επίπεδα επιβαρύνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οδηγεί στην πλημμελή χρησιμοποίηση μέσων παραγωγής και τη σπατάλη του ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνει την οικονομική ανασφάλεια και την απελπισία των οικογενειών. Εδώ λοιπόν έγινε προσπάθεια να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα και με κάποια ουδετερότητα οι διάφοροι οικονομικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί που αφορούν στις αιτίες, αλλά και στις προτεινόμενες λύσεις για την ανεργία. Γεγονός πάντως είναι, ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη μαγικές συνταγές για την καταπολέμηση αυτής της μεγάλης μάστιγας που υποσκάπτει τα θεμέλια των σύγχρονων κοινωνιών. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει δέσμη μέτρων και συνεχής δράση σε όλους τους τομείς με ξεκάθαρη και ενιαία στρατηγική που θα απορρέει από την ενδελεχή ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας σε σύνδεση με το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.