Γυναίκεια επιχειρηματικότητα και μορφές χρηματοδότησης με έμφαση στο νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γυναίκεια επιχειρηματικότητα και μορφές χρηματοδότησης με έμφαση στο νομό Καστοριάς

Παπανίκα, Αγγελική Π.

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει τίτλο «Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Μορφές χρηματοδότησης στον Νομό Καστοριάς » με βασικό σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων ώστε να γίνει μία παρουσίαση του συνόλου της γυναικείας απασχόλησης και την συμβολή της απασχόλησης τους. Η έρευνα-μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας, β) Σύνταξη ερωτηματολογίου, γ) Επιλογή δείγματος ,δ) Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ε)Επεξεργασία στοιχείων, ζ) Ανάλυση αποτελεσμάτων, στ) Συμπεράσματα έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.