Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους στην διευρυμένη κοινότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους στην διευρυμένη κοινότητα

Τσίμου, Δάφνη

Στην πτυχιακή εργασία αναφέρονται οι λόγοι και οι ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής κοινότητας καθώς και τα κυριότερα σημεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ιστορική αναδρομή 1950-2007). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που πληροί τα δημοκρατικά, πολιτικά και οικονομικά κριτήρια για ένταξη. Με μια σειρά διευρύνσεων, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν αυξηθεί από 6 σε 27. Πολλές άλλες χώρες είναι υποψήφιες προς ένταξη. Επίσης παρατίθενται οι κυριότερες συνθήκες «σταθμοί» για την ιστορική εξέλιξη της Ε.Ε. όπως οι πρωτοπόρες ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΟΚ καθώς και οι μεταγενέστερες. Ακολουθεί εκτενείς αναφορά των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. καθώς και του ρόλου τους στην διευρυμένη κοινότητα. Οι διαδοχικές διευρύνσεις ενίσχυσαν την οικονομία, κατέστησαν την Ευρώπη πιο ισχυρή και αύξησαν τις προοπτικές της για εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Έτσι η Ε.Ε. τον 21ο αιώνα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να διατηρήσει την πολυμορφία των λαών της Ευρώπης. Επίσης κατάφερε να υπερασπιστεί τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων όπως η αειφόρος ανάπτυξη και το υγιές περιβάλλον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Τέλος παρατίθενται μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003 κατά την Ελληνική προεδρία που αφορά το μέλλον της Ε.Ε. καθώς και το κατά πόσο έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση ο μέσος ευρωπαίος. Το δείγμα των ερωτηθέντων ανέρχεται σε 10537 ευρωπαίους πολίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.