Επιχειρηματικά δάνεια και αναπτυσσόμενος πιστωτικός κίνδυνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικά δάνεια και αναπτυσσόμενος πιστωτικός κίνδυνος

Γκίκας, Δημήτρης

Στην παρούσα μελέτη αναλύεται η σημαντικότητα των επιχειρηματικών δανείων ως μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η διαχείριση αυτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιλογές δανειοδότησης και η χρησιμότητας τους, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια αξιολόγησης για την χορήγηση των δανείων καθώς και η διαδικασία χορήγησης. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται ο κίνδυνος χορήγησης δανείων. Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναλύεται η πορεία των επιχειρηματικών δανείων την τελευταία πενταετία στη χώρα μας και συγκρίνεται με την πορεία σημαντικών μεγεθών της οικονομίας μας και του τραπεζικού κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.