Η επίδραση της διοικητικής λογιστικής για τιμολογιακές αποφάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επίδραση της διοικητικής λογιστικής για τιμολογιακές αποφάσεις

Σίμηνας, Γεώργιος Ε.

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα «Η επίδραση της διοικητικής λογιστικής για τιμολογιακές αποφάσεις». Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και η δομή της έχει ως εξής: Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διοικητική λογιστική καθώς επίσης και στο διοικητικό έλεγχο. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη προϋπολογισμών που υφίστανται όπως επίσης και για το ρόλο που διαδραματίζουν μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επίδραση της διοικητικής λογιστικής συναρτήσει των τιμολογιακών αποφάσεων που πρέπει να παρθούν από την εκάστοτε επιχείρηση. Εν κατακλείδι, παρατίθενται τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοικητική λογιστική
Τιμές (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.