Μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής και ικανοποίηση πελατών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής και ικανοποίηση πελατών

Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης Α.

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και προσφέρει ποικίλες δυνατότητες. Ο παγκόσμιος ιστός έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις, προσφέρει νέες μεθόδους επικοινωνίας και αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών. Δημιουργούνται τεράστιες δυνατότητες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο, άρα και όσους ασχολούνται με τον χώρο των συναλλαγών, δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι πλέον φανερό πως η τεχνολογία μετασχηματίζει τον τραπεζικό κλάδο. Η διάδοση του Internet, παγκοσμίως, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τραπεζικούς οργανισμούς, αφού τους δίνει την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται γνωστός και να χρησιμοποιείται ο όρος της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Πρόκειται για μια υπηρεσία που υπόσχεται να φέρει την τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή. Η νέα υπηρεσία έχει πολλά πλεονεκτήματα, η υιοθέτησή της όμως κρύβει πολλές παγίδες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τις σωστές ενέργειες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να έχει ως στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών των ελληνικών τραπεζών από τις υπηρεσίες e-banking. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, και αφού γίνει μια ιστορική αναδρομή, δίδεται ο ορισμός του e-banking. Αμέσως μετά γίνεται ο διαχωρισμός του σε κατηγορίες και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υπηρεσίας e-banking τόσο για τις τράπεζες, όσο και για τους πελάτες τους. Έπειτα γίνεται αναφορά στις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες προκειμένου να είναι επικερδής μια επένδυση στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Τελευταίο και σημαντικότερο είναι η αναφορά στους κινδύνους που ελλοχεύουν, αλλά και στις ενέργειες που γίνονται ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω e-banking και αμέσως μετά γίνεται σύγκριση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τέσσερις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το τρίτο, και κυριότερο, μέρος αποτελεί η εμπειρική έρευνα που έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και επιχειρεί να καταγράψει πληροφορίες σχετικά με όσους χρησιμοποιούν το e-banking, αλλά κυρίως την ικανοποίηση που αυτοί νιώθουν από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.