Η ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα

Καραγιάννη, Γαρυφαλλιά-Μαρία

Στην εργασία πρόκειται να αναλυθούν όλα τα θέματα γύρο από το ενεργειακό πρόβλημα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο της, κάνει αναφορά στο ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας, όπως και μια σύντομη ιστορική αναδρομή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επίσης μιλάει για τις πηγές ενέργειας τόσο ανά τον κόσμο όσο και στην Ευρώπη, κάνοντας και μια αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην δεύτερη ενότητα αναφέρονται κάποιες εφαρμογές των ΑΠΕ στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην Ελληνική εμπειρία ανάπτυξης ΑΠΕ, όπως και σε κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις. Τέλος, δίνονται κάποιες εφαρμογές ΑΠΕ σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακό πρόβλημα
Επενδύσεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.