Ομότιμα δίκτυα (P2P) και οι εφαρμογές τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ομότιμα δίκτυα (P2P) και οι εφαρμογές τους

Κωστάρας, Ανδρέας Σ.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των δικτύων ομότιμων εφαρμογών (P2P). Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από την διάκριση της ταξινόμησης τους δηλαδή σε δομημένα, χαλαρά δομημένα και αδόμητα, κεντροποιημένα, υβριδικά ή διανεμημένα αλλά και σε ιεραρχημένα ή όχι. Επίσης, για την ορθή μελέτη των ομότιμων δικτύων, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, απαιτείται η μελέτη των κριτηρίων αξιολόγησης δικτύων, δηλαδή απόδοση, αξιοπιστία, ασφάλεια, αναβαθμισιμότητα και κόστος. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας μελετάται η αρχιτεκτονική κάποιων συγκεκριμένων ομότιμων δικτύων και ειδικότερα των Napster, Utorrent, Emule, KaZaA, BitTorrent, Skype, Joost και SopCast. Έπειτα, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αλλά και τα μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν μετά από τη δεκαετή ανάπτυξη και χρήση τους. Αναφέρονται τα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν τα ομότιμα δίκτυα και δίνονται και κάποια στατιστικά στοιχεία. Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Στο παράρτημα, υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα πρωτόκολλα, εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα και χρήσεις των ομότιμων δικτύων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.