Τα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και ο ρόλος της παραοικονομίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Τα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και ο ρόλος της παραοικονομίας

Βασιλείου, Μαρία

Στην παρούσα διατριβή ασχολούμαστε με το θέμα της παραοικονομίας στην Ελλάδα και σε ευρύτερο πλαίσιο. Η έρευνα μας είναι περιγραφική, καθώς στόχος μας είναι να περιγράψουμε το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως θα δούμε η παραοικονομία αποτελεί ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με το επίπεδο εισοδήματος μιας χώρας. Θεωρούμε δε ότι η σχέση αιτιότητας ξεκινάει από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με κατεύθυνση το μέγεθος της παραοικονομίας. Επίσης, κάνουμε λόγο για τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της παραοικονομίας: τέτοιοι είναι η μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης, η καταπολέμησης της ανεργίας, και η ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Στην Ελλάδα, όπου το μέγεθος της παραοικονομίας είναι το υψηλότερο (28,2% του ΑΕΠ βάσει στοιχείων του 2003) εκ των χωρών του υψηλού εισοδήματος, η μείωση του μεγέθους της παραοικονομίας καθίσταται ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι δημοσιονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει και η δυσκαμψία του πολιτικού συστήματος δεν της επιτρέπουν να λάβει τα απαραίτητα για την ανάπτυξη και συνακόλουθα μείωση της παραοικονομίας μέτρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.