Ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος των κεντρικών τραπεζών και η επιρροή του στην ανάπτυξη του εμπορίου της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος των κεντρικών τραπεζών και η επιρροή του στην ανάπτυξη του εμπορίου της Ελλάδας

Χατζησταματίου, Αδάμ Φ.
Σαρημιχαηλίδης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών καθώς και της κίνησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών σχετικά με το εμπόριο της Ελλάδας, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός επιρροής τους στην ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα. Η εργασία διαρθρώνεται σε 6 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο, αναφέρεται ο ορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι προσδιοριστικοί της παράγοντες και παρουσιάζεται η αγορά συναλλάγματος με τις διάφορες κατηγορίες της. Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και συγκεκριμένα το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το σύστημα ελεγχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και το σύστημα ελεύθερων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το 3ο κεφάλαιο ακολούθως, παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή των συστημάτων αυτών, περιλαμβάνοντας τον Κανόνα Χρυσού, το σύστημα Bretton Woods και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι κυριότερες νομισματικές μονάδες, το Δολάριο (ΗΠΑ), το Ευρώ (χώρες Ευρωζώνης), το Γεν (Ιαπωνίας), η Στερλίνα (Αγγλίας) και το Γουάν (Κίνας). Στο 5ο κεφάλαιο, αναφέρεται το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σύνθεση και λειτουργία της, η σχέση της με το ευρώ καθώς και οι στόχοι της κυρίως όσον αναφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο, γίνεται στατιστική ανάλυση του οικονομικού κλίματος της Ελλάδας, καθώς και των εξαγωγών της, και παρουσιάζεται η επιρροή της κίνησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην ανάπτυξη του εμπορίου των χωρών γενικότερα αλλά και της Ελλάδας. Ως συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω που αναπτύχθηκαν στην εργασία αυτή, προκύπτει πως η ΕΚΤ ασκεί παρεμβατική πολιτική στη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών με στόχο τη σταθερότητα τιμών, πως οι διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία έχουν αρνητική επίδραση στις εξαγωγές και πως για οικονομίες όπως η Ελλάδα με ανισορροπίες στο εμπορικό ισοζύγιο, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση του εμπορίου ώστε να εξισορροπηθεί το εμπορικό ισοζύγιο και να μειωθεί το έλλειμμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.