Αγροτικές επιδοτήσεις και ανάπτυξη στην περιφερειακή ανάπτυξη Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αγροτικές επιδοτήσεις και ανάπτυξη στην περιφερειακή ανάπτυξη Πέλλας

Κοσκερίδης, Απόστολος Β.

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει τη μελέτη των αγροτικών επιδοτήσεων και τα αποτελέσματα αυτών στον αγροτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Η μελέτη των ιστορικών εξελίξεων που αφορούν στην κοινή αγροτική πολιτική και πιο συγκεκριμένα, στις αγροτικές επιδοτήσεις, κρίνεται απαραίτητη και μας βοηθάει να βγάλουμε συμπεράσματα για τη σημερινή κατάσταση στο γεωργικό τομέα και τα προβλήματα του. Βασικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι η κατάρτιση ερωτηματολογίου όπου αποτυπώνετε η σημερινή κατάσταση στον αγροτικό τομέα. Κατόπιν τα αποτελέσματα των αναλύσεων μεταφέρθηκαν στο "excel" για να πραγματοποιηθεί περιγραφική ανάλυση και εξαχθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Όπως προέκυψε από τις αναλύσεις του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στον αγροτικό τομέα από τη χορήγηση των επιδοτήσεων αλλά χρειάζονται και άλλα επιπρόσθετα μέτρα για να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.