Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Franchising

Κουλίνα, Ιωάννα
Δασκαλάκη, Άννα

Το franchising είναι μια μέθοδος εμπορικής τυνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης του δικαιοπαρόχου; franvhiser) και διαφόρων μικρότερων επιχειρηματιών, των δικαιοδόχων (Franchisee). Μέσω αυτής της συνεργασίας ο δικαιοπάροχος επιδιώκει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με τη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμου σημείων πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών του (δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων). Ενώ οι δικαιοδόχοι επιδιώκουν την αποκόμιση κερδών από την εμπορική φήμη/ την οργάνωση και την τεχνογνωσία που τους παρέχει από τον δικαιοπάροχο. Στο τέλος αυτής της εργασίας που μου ανατέθηκε θα ήθελα να επισημάνω την ταχεία ανάπτυξη του θεσμού του Franchising και την σπουδαιότητά του στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι μικρομεσαίες είναι αναμφισβήτητα γεγονός ότι ιο Franchising θα είναι η λύση γι' αυτήν επιβίωση και ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων. Επίσης, το Franchising μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο επέκτασης της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, όπου τα αποτελέσματά του θα είναι πολλαπλώς χρήσιμα ιδιαίτερα στην αυγή του 21 αιώνα και εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.