Η εφοδιαστική αλυσίδα ως εργαλείο αξιολόγησης της εταιρικής απόδοσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εφοδιαστική αλυσίδα ως εργαλείο αξιολόγησης της εταιρικής απόδοσης

Ζλεμάρης, Νικόλαος Δ.

Το παρόν πόνημα δημιουργήθηκε με σκοπό την κατανόηση από πλευράς αναγνώστη της λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της σημαντικότητας της στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο ως ένα τομέα ο οποίος λειτουργεί ως αρωγός της επιχειρηματικής δράσης, βοηθώντας ταυτόχρονα τον επιχειρηματία στην εκπλήρωση των στόχων του και συνάμα στην υψηλού επιπέδου ικανοποίηση του καταναλωτή. Αναφέρεται σε αυτούς τους παράγοντες μέσω των οποίων επέρχεται βελτίωση των διαφορετικών τομέων της επιχείρησης και συγχρόνως των δραστηριοτήτων τους και οι οποίοι παράγοντες καθίσταται δυνατόν να ελεγχθούν, μετρηθούν και αξιολογηθούν. Μέσω αυτών των ενεργειών, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η εκάστοτε επιχείρηση και να οδηγηθεί στην αύξηση της απόδοσης της και της αξία της, στη βελτίωση της σχέσης της με τους προμηθευτές, στην καλυτέρευση του επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών - πελατών της και στην ικανοποίηση του αισθήματος της υπευθυνότητας όσον αφορά τη φροντίδα, προστασία και μέριμνα του φυσικού περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.