Η καλλιέργεια του καπνού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η καλλιέργεια του καπνού

Χατζηστρατή, Βασιλική

Ο καπνός είναι παραδοσιακό εθνικό προϊόν με βαρύνουσα σημασία για την ελληνική οικονομία. Η καλλιέργειά του ήρθε στη χώρα μας από τον Πόντο εξαπλώθηκε ραγδαία σε πολλές ορεινές περιοχές της Ελλάδας αποτελώντας κύρια πηγή εισοδήματος για πολλές αγροτικές οικογένειες. Η κορύφωση της παραγωγής ήταν το 1912 και η πτώση επήλθε το 1992 με τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η καλλιέργεια του καπνού είναι αρκετά δύσκολή ακόμα και στις μέρες μας λόγω των καιρικών συνθηκών και των ασθενειών. Επίσης, το κόστος παραγωγής αρκετά μεγάλο και ασύμφορο για τους καπνοπαραγωγούς. Οι ποικιλίες του καπνού ξεπερνούν τις δέκα . Καθοριστικό παράγοντα της ζήτησης των καπνών αποτελεί η ποιότητα η οποία επηρεάζεται από εξωγενείς και από εγγενείς παράγοντες. Η προσφορά του προϊόντος εξαρτάται από τη από την ποιότητά του και τη ζήτηση που έχει. Γι’αυτό το σκοπό υπάρχουν επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβόλαια με τους καπνοπαραγωγούς και αναλαμβάνουν την επεξεργασία του καπνού κυρίως για εξαγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία
Καπνός (Φυτό) - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.