Η εκ μέρους του μισθωτού υποχρέωση παροχής εργασίας και η έκταση της στα πλαίσια της έννομης εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η εκ μέρους του μισθωτού υποχρέωση παροχής εργασίας και η έκταση της στα πλαίσια της έννομης εργασίας

Νίκου, Γεώργιος
Αλευράς, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή ασχολείται με τις υποχρεώσεις των μισθωτών στα πλαίσια της έννομης σχέσης εργασίας. Ο βασικός λόγος που μας ώθησε να ασχοληθούμε με τις υποχρεώσεις του μισθωτού ήταν η ανάγκη να γνωρίσουμε τις υποχρεώσεις μας ως νέοι εργαζόμενοι και τις απαιτήσεις μας σαν μελλοντικοί εργοδότες. Το γεγονός ότι η εργασία είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της κοινωνίας και διαμορφώνει την ποιότητα ζωής μας, ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για την επιλογή μας. Η εργασία είναι δομημένη έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό από τον αναγνώστη το περιεχόμενό της. Γίνεται αναφορά στους όρους μισθωτός , σχέση εργασίας καθώς και σε όρους που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε πριν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις υποχρεώσεις του μισθωτού. Σε κάποια της εργασίας αυτής οι υποχρεώσεις του μισθωτού αναλύονται σε αντιπαράθεση με αυτές του εργοδότη για να γίνονται ευκολότερα κατανοητές. Σκοπός μας είναι να δώσουμε το ερέθισμα σε άλλους σπουδαστές να αναζητήσουν πληροφορίες για τις υποχρεώσεις που θα έχουν βγαίνοντας στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι και να μην αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.