Έρευνα για την καταγραφή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αποτίμησης των σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (Καστοριάς)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Έρευνα για την καταγραφή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αποτίμησης των σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (Καστοριάς)

Τζαγκαράκη, Αικατερίνη

Στόχοι της έρευνας αυτής είναι η μελέτη της επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων, η σκιαγράφηση του επαγγελματικού τους προφίλ (με βάση την εμπειρία σπουδών, πρακτικής, επαφής με το Γραφείο Διασύνδεσης, πρόθεσης επικοινωνίας με το Ίδρυμα και με τους άλλους αποφοίτους), η ανάλυση των επαγγελματικών κατηγοριών που ανήκουν οι απόφοιτοι και η πρόθεση τους να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μελλοντικά, όσοι δεν έχουν αναπτύξει ήδη. Η έρευνα είναι πρωτογενής, ποσοτική και διεξάγεται με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο στάλθηκε στους ερωτώμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους έγκυρους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έπειτα συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις, οι οποίες υπέστησαν στατιστική επεξεργασία και ανάλυση, και έγινε η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, έπειτα έρχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι άνεργοι και τέλος οι επιχειρηματίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.