Παρουσίαση εταιρείας ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση εταιρείας ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

Κιρκόντζογλου, Σάββας

Η συγκεκριμένη πτυχιακή παρουσιάζει την εταιρία ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. Η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται όλα τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά, πλην του υγραερίου. Από αυτά τα πιο σημαντικά είναι οι βενζίνες ( 3 ποιότητες), ντίζελ (4 ποιότητες) και μαζούτ (4 ποιότητες). Η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύεται καύσιμα από διυλιστήρια και τα προωθεί στους πελάτες της είτε απ’ ευθείας, είτε με ενδιάμεση αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Η διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης και παράδοσης γίνεται σύμφωνα με ειδικό κανονισμό ποιοτικής διαχείρισης που ελέγχει τόσο την ποιότητα των προϊόντων, όσο και την αξιοπιστία των διαδικασιών από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η πώληση των καυσίμων συνδυάζεται με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών ή και εξοπλισμού, ανάλογα με το είδος του πελάτη. Η εμπορία καυσίμων αποτελεί την σημαντικότερη δραστηριότητα της εταιρίας και για αυτό το λόγο σε αυτό το τομέα απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και των κεφαλαίων. Τα πιο σημαντικά προϊόντα που εμπορεύεται είναι βενζίνες, μαζούτ και ντίζελ. Η εμπορία υγρών καυσίμων για την χρήση του 2003 ανήλθε σε ποσοστό 96% του κύκλου εργασιών. Εμπορία και επεξεργασία στερεών καυσίμων Η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται διάφορα είδη στερεών καυσίμων. Τα βασικότερα είναι γαιάνθρακας, πετρέλαιο κωκ, μεταλλουργικό κωκ και ανθρακίτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.