Η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. και οι διαδικασίες εκτελωνισμού των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. και οι διαδικασίες εκτελωνισμού των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων

Τσενεκίδου, Ζηνοβία

Η εξέλιξη του τελωνειακού καθεστώτος ξεκινά ουσιαστικά από την πρώτη δημιουργία των εθνικών κρατών που «ξεπήδησαν» από τις αρχαίες πόλεις και συνεχίστηκε με την συγκέντρωση του κεφαλαίου και τη βιομηχανική επανάσταση των μετέπειτα χρόνων. Η ανάπτυξη του τελωνειακού καθεστώτος είναι μεγάλη και επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια με σφοδρούς ρυθμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ξεκίνησε την λειτουργία του στις 15 Ιανουαρίου 1995 μετά τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ουρουγουάης (1986 – 94). Εδρεύει στην Γενεύη και αριθμεί 132 χώρες μέλη. Οι λειτουργίες του εντοπίζονται στη διαχείριση των συμφωνιών εμπορίου, στη διαπραγμάτευση και το χειρισμό εμπορικών διαφωνιών, την παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών εμπορίου, τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οι βασικές αρχές του είναι: να καταργηθούν οι διακρίσεις, η απελευθέρωση του εμπορίου, να μην γίνονται αιφνίδιες αλλαγές, να διαμορφωθεί περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, να αποδειχθεί περισσότερο ευεργετικός στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τελωνεία
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.