Συμβολή των οικονομικών μεταναστών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμβολή των οικονομικών μεταναστών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Γεωργόπουλος, Μιλτιάδης

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, την αναζήτηση οικονομικής ισορροπίας στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις στις χώρες υποδοχής καθιστούν τη μετανάστευση ως μια από τις σημαντικότερες κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις. Τα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων ετών, σε αντίθεση με τα αυτά των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, χαρακτηρίζονται: 1) Από τη διεύρυνση του φαινομένου της οικογενειακής συνένωσης 2) Από μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών και 3) Από το σημαντικό αριθμό προσφύγων και ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο. Η σταδιακή μετατροπή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες υποδοχής μεταναστών καθιστά τη μεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη χάραξης μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.