Η οικονομική συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και ο εξωτερικός ρόλος της Ελλάδας στην παρευξείνια περιοχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η οικονομική συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και ο εξωτερικός ρόλος της Ελλάδας στην παρευξείνια περιοχή

Μανανά, Ελένη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν σχετικές λεπτομέρειες για την οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) καθώς και τον εξωτερικό οικονομικό ρόλο της Ελλάδος στην Παρευξείνια περιοχή. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με ορθό και αντιπροσωπευτικό για το ύφος της πτυχιακής εργασίας, διαχωρίζεται σε δύο αντίστοιχα κεφάλαια. ΄Έτσι λοιπόν, στο μεν πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στην Παρευξείνια περιοχή με σκοπό την δημιουργία εμπορίου και στο δεύτερο αναφέρεται στην ανάπτυξη του ΟΣΕΠ με σκοπό την δημιουργία οικονομικής συνεργασίας και στον εξωτερικό οικονομικό ρόλο της Ελλάδος στην συγκεκριμένη περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.