Προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των social networks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των social networks

Τζουμπάνη, Παναγιώτα

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρατεθεί και να αναλυθεί η προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω Social Networks. Προκειμένου λοιπόν να διεξαχθεί ορθή και ως προς το θέμα αντιπροσωπευτική ανάλυση, η παρούσα εργασία διαχωρίζεται σε τρία (3) σχετικά κεφάλαια. Στο μεν πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η ερμηνεία του όρου Social Networks,ποια είναι τα πιο σημαντικά Social Networks που χρησιμοποιεί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια και η ιστορική εξέλιξη αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η εισβολή των Social Networks στη λειτουργία των Ελληνικών Επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους σ αυτές. Και, τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η προώθηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσω της λειτουργίας των Social Networks.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Κοινωνικά δίκτυα
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.