Αθλητικό μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: αξιολόγηση και ανάλυση ιστοσελίδων ποδοσφαιρικών ομάδων Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας και Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αθλητικό μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: αξιολόγηση και ανάλυση ιστοσελίδων ποδοσφαιρικών ομάδων Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας και Ελλάδας

Μαργαρίτης, Βασίλειος

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της επιτυχούς επικοινωνίας των ιστοσελίδων με τον χρήστη και των υπηρεσιών που προσφέρει και της χρηστικότητάς τους. Θα τις αξιολογήσουμε και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα προκειμένου να βρούμε τις διαφορές που παρουσιάζονται σε θέματα μάρκετινγκ μεταξύ των ομάδων αλλά και μεταξύ των χωρών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός φύλλου αξιολόγησης όπου έχει κατασκευαστεί και είναι χωρισμένο σε διάφορους τομείς με σκοπό να μελετήσουμε το πληροφοριακό κομμάτι που περιέχει κάθε ιστοσελίδα, το διαδραστικό μέρος της, δηλαδή την επαφή με το χρήστη αλλά και τον τρόπο σχεδίασης της καθεμίας ξεχωριστά. Έτσι, με βάση την αξιολόγηση των ιστοσελίδων των αθλητικών ομάδων θα καθορίσουμε με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο από τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων αλλά και των χωρών σε θέματα μάρκετινγκ. Επίσης μέσω της αξιολόγησης θα καθορίζονται ονομαστικά ποιες ιστοσελίδες έχουν τα περισσότερα στοιχεία και κρίνοντας την συνολική τους εικόνα θα γίνει προσπάθεια να απαντηθείγια το τι πρέπει να περιέχει μια ιστοσελίδα ομάδος προκειμένου το μάρκετινγκ στο δικτυακό της τόπο να είναι επιτυχημένο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.