Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του marketing βιομηχανικών προϊόντων: αναφορά μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του marketing βιομηχανικών προϊόντων: αναφορά μελέτη περίπτωσης

Βερνάδου, Βλοτίνα-Βαλεντίνα

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ευρύτερη έννοια του marketing, την φιλοσοφία του καθώς και την εξέλιξη που ακολούθησε. Στην συνέχεια περιγράφεται τι είναι βιομηχανικό marketing, ποιες είναι περιοχές εφαρμογής του, καθώς επίσης τα μέρη προώθησης του, τα κανάλια διανομής και ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην εκλογή των καναλιών διανομής του βιομηχανικού marketing. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεταιη βιομηχανική αγορά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και την διαδικασία για την λήψη μιας αγοραστικής απόφασης. Ακολουθούν οι κατηγορίες, οι μορφές της και γίνεται μια απλή αναφορά στα κέντρα αγοράς αποφάσεων. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου αναλύονται οι πελάτες, τα προϊόντα και τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών στην βιομηχανική αγορά. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται οι διαφορές ανάμεσα στο βιομηχανικό και καταναλωτικό marketing. Στην αρχή θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των διαφορών και στο επόμενο υποκεφάλαιο θα δούμε αναλυτικότερα τις διαφορές μεταξύ του βιομηχανικού και καταναλωτικού marketing. Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης (case study) μεταποίησης του ελαιόλαδου Λέσβου από άλλες εταιρίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία και εμπόριο
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.