Οι λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ στην αυτοκινητοβιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ στην αυτοκινητοβιομηχανία

Μπισμπίκης, Χρήστος

Αντικείμενο της εργασίας μας είναι η διερεύνηση της επιρροής που ασκούν οι λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ στην προβολή του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για μια μελέτη που επιχειρεί να προσδώσει τη βαρύνουσα σημασία που κατέχει η προβολή και η διαφήμιση στην ανάπτυξη των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η θεωρητική θεμελίωση της μελέτης μας συμπεριλαμβάνει την ανάλυση βασικών σημείων λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ, όπως επίσης και του τρόπου λειτουργίας της αγοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εμπειρική έρευνα συμπεριλαμβάνει τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής των λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ σε δύο γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες, την Audi και τη Volvo καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους στους στόχους του κλάδου. Με δεδομένο ότι το αυτοκίνητο είναι αγαθό πρώτης ανάγκης αναλύεται η επίδραση της επικοινωνιακής και διαφημιστικής θεωρίας στην λειτουργία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης της προβολής των προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι λειτουργίες της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων χρησιμοποιώντας ως κοινό μέσο για να πετύχουν τους στόχους τους το διαδίκτυο. Οι δύο λειτουργίες πρέπει να επιδιώξουν να εντείνουν τη δραστηριοποίηση τους υιοθετώντας και εφαρμόζοντας καινοτομικές μεθόδους συνεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Δημόσιες σχέσεις
Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.