Το πελατειακό σύστημα ως στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας των Ελλήνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το πελατειακό σύστημα ως στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας των Ελλήνων

Νούσιου, Ευτυχία

Στόχος της εργασίας είναι να ερευνήσει την ύπαρξη πελατειακών δικτύων στο Νομό Καστοριάς. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί με προσωπικές συνεντεύξεις των βουλευτών του Ν. Καστοριάς των δύο μεγάλων κομμάτων αλλά και άλλων πολιτικών προσώπων. Επίσης θα παρουσιαστούν οι απόψεις των νέων πάνω στο θέμα καθώς επίσης και των τοπικών δημοσιογράφων που με τις καθημερινές πρωινές τους εκπομπές και τις δουλειές τους αποτελούν καθοδηγητές της κοινής γνώμης του Ν. Καστοριάς. Ο βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει αν χρησιμοποιούν τα πελατειακά δίκτυα οι τοπικοί βουλευτές, τι ρόλο παίζουν στην πολιτική τους πορεία, σε ποιο βαθμό τα χρησιμοποιούν και πόσο απαραίτητα τους είναι.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική κουλτούρα
Πελατειακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.