Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης επιστημονικών άρθρων για το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης επιστημονικών άρθρων για το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες

Μήλιας, Κωνσταντίνος

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στην οποία οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν άρθρα σχετικά με το Διαδίκτυο και τις Νέες Τεχνολογίες. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με τη χρήση Δυναμικού Περιεχομένου και Βάσεων Δεδομένων. Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (HTML, MySql, PHP, Apache) περιγράφονται λεπτομερώς. Παράλληλα περιγράφονται οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ενώ στο τελευταίο μέρος αναφερόμαστε στις τελευταίες διαδραστικές υπηρεσίες του Ιστού και τις εξελίξεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.