Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης: η ολοκληρωμένη ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης: η ολοκληρωμένη ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών

Μπαταγκιώνης, Θεόδωρος

Η εργασία αυτή αποτελεί μια εφαρμογή εκμάθησης σε μορφή e-learning. Επομένως είναι αναγκαίο για όποιον προσπαθήσει να διδαχθεί τη χρήση των τριών υπολογιστικών προγραμμάτων με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση, να γνωρίζει τη σημασία του e-learning σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας υπάρχει μια σύντομη ανάλυση σχετικά με την εφαρμογή του e-learning, προκειμένου να κατανοηθούν οι δυνατότητες που μας προσφέρει. Επίσης, η εργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας εφαρμογής εκμάθησης προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ολοκληρωμένων εφαρμογών πολυμέσων. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων, καθώς και των υπολογιστικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Στο τρίτο και κυριότερο κεφάλαιο της εργασίας υπάρχει μια αναλυτική περιγραφή των περιεχομένων του CD για κάθε μάθημα ξεχωριστά, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της εφαρμογής, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, καθώς και προτάσεις που θα βοηθήσουν στην εκμάθηση των τριών αυτών προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.