Το ευρωσύνταγμα και το μέλλον της Ευρώπης: κοινό ευρωπαϊκό σπίτι ή Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το ευρωσύνταγμα και το μέλλον της Ευρώπης: κοινό ευρωπαϊκό σπίτι ή Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης

Μπαρσάκη, Φωτεινή

Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτοντας τα βήματα που έχουν γίνει στα πενήντα σχεδόν χρόνια πορείας της και αναλύοντας την γέννηση της ευρωπαϊκής ιδέας και των συνθηκών που υπογράφηκαν και αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Η δεύτερη θεματική ενότητα αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και στις αλλαγές που αυτό επιφέρει. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, στα δημοψηφίσματα που έχουν διενεργηθεί σε όλα τα κράτη – μέλη και στη διαδικασία επικύρωσής του. Επίσης, μεγάλο κομμάτι σε αυτήν την ενότητα έχει αφιερωθεί στη συμβολή του Ευρωσυντάγματος στον πολιτισμό και στα βήματα που θα ακολουθήσει σε αυτόν τον τομέα. Από την στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, όλες αυτές οι αλλαγές θα αφορούν όλους τους λαούς της Ε.Ε. Η τρίτη θεματική ενότητα αναφέρεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτισμού που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, η τέταρτη θεματική ενότητα αποτελεί ένα συμπληρωματικό κομμάτι, που αφορά την σημερινή ευρωπαϊκή κρίση, τα καθοριστικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών σε όλους τους τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.