Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Επενδύσεις

Δίτσου, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τις επενδύσεις και τις μορφές επενδύσεων. Πριν από δέκα μόλις χρόνια, η έννοια της χρηματοοικονομικής επένδυσης στην Ελλάδα ταυτιζόταν σχεδόν στη συνείδηση του κόσμου με τις τραπεζικές καταθέσεις (κυρίως ταμιευτηρίου και ενίοτε προθεσμίας) και με την αγορά ακινήτων (ας μην ξεχνάμε το γνωστό πια σε όλους «κανείς δεν έχασε αγοράζοντας γη»). Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το πρώτο βήμα έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο που, μέσω της έκδοσης ομολογιακών τίτλων (Εντόκων Γραμματίων και Ομολογίαν σε δρχ. ή με ρήτρα συναλλάγματος), προσέφυγε απ' ευθείας στο ευρύ επενδυτικό κοινό με στόχο να χρηματοδοτήσει τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματά του. Τα υψηλά επιτόκια των ομολογιακών αυτών τίτλων, σε συνδυασμό με τη συνεπή εφαρμογή της πολιτικής της σκληρής δραχμής, έδωσαν στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις ακόμα και μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Οι υψηλές αυτές αποδόσεις προσέλκυσαν όχι μόνο το ελληνικό, αλλά και το διεθνές επενδυτικό κοινό, με αποτέλεσμα σήμερα οι ομολογιακές αποδόσεις του Δημοσίου να αποτελούν τη μαζικότερη μορφή χρηματοοικονομικής επένδυσης στην Ελλάδα. Η έντονη ανάπτυξη της αγοράς των κρατικών τίτλων οδήγησε και στην ύπαρξη δευτερογενούς αγοράς (αγορές και πωλήσεις ομολογιακών τίτλων παλαιότερων εκδόσεων), κατ' αρχήν με την ύπαρξη των repos (κυρίως πριν φορολογηθούν) και εκ των υστέρων, με την πώληση τίτλων παλαιότερων εκδόσεων από τις τράπεζες στο επενδυτικό κοινό. Το δεύτερο βήμα έγινε το 1990, όταν η προσοχή του επενδυτικού κοινού στράφηκε απότομα στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Από τότε μέχρι σήμερα, ο θεσμός του Χρηματιστηρίου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, αναβάθμιση που συνδυάστηκε με τη μεγάλη αύξηση των εισηγμένων εταιριών, με τον πολλαπλασιασμό του όγκου τιον συναλλαγών, με την τεχνολογική αναβάθμιση, με τη θέσπιση αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, κλπ. Η πλήρης απελευθέρωση τιον κινήσεων κεφαλαίου (Μάιος 1994), έδωσε την πλήρη ελευθερία και για επενδύσεις και στο εξωτερικό. Όμως και πριν το 1994 επιτρέπονταν οι επενδύσεις στο εξωτερικό, αρκεί αυτές να είχαν διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος. Σήμερα λοιπόν επιτρέπονται οι επενδύσεις σε μετοχές και ομολογίες του εξωτερικού, επιτρέπεται η αγορά ακινήτων και γενικά οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.