Η ανάπτυξη του Νομού της Φλώρινας μέσω του αγροτουρισμού - χειμερινού τουρισμού και των προϊόντων φασολιού και κρασιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ανάπτυξη του Νομού της Φλώρινας μέσω του αγροτουρισμού - χειμερινού τουρισμού και των προϊόντων φασολιού και κρασιού

Ρέντας, Θεοδόσης

Θέμα της παρούσας πτυχιακή εργασία είναι η ανάπτυξη του νομού Φλώρινας μέσω του αγροτουρισμού, του χειμερινού τουρισμού καθώς την παραγωγή του φασολιού και του κρασιού. Ο αγροτουρισμός και ο χειμερινός τουρισμός αποτελούν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία αυτού του τόπου, ενώ παράλληλα έχουν σαν σκοπό να αναδείξουν το φυσικό πλούτο της περιοχής. Μέσα από αυτήν την ανάλυση οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσέγγισης προσαρμοσμένου πάντα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, θα αποτελέσει το μοχλό και την κινητήριο δύναμη για μια βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη. Τέλος θα γίνει αναφορά στην παραγωγή φασολιού και κρασιού του νομού Φλώρινας αναδεικνύοντας την υπεροχή τους ως τρόφιμ ο και ποτό αντίστοιχα. Η παραγωγή του φασολιού και του κρασιού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί τα κύρια τοπικά προϊόντα της περιοχής , όπου είναι η κύρια απασχόληση και πηγή εσόδων του τόπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Φλώρινα (Ελλάδα ) - Εμπόριο
Αγροτουρισμός
Φασόλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.