Η πολιτική κουλτούρα του σύγχρονου νεοέλληνα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Η πολιτική κουλτούρα του σύγχρονου νεοέλληνα

Πάντση, Ειρήνη-Σοφία

Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι παραμέτροι της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και κατά πόσο την επηρεάζουν η κάθε μια με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κάθε παράμετρος ξεχωριστά, με τις συνθήκες της κάθε εποχής, επηρεάζεται και η πολιτική κουλτούρα μιας χώρας. Η πολιτική κουλτούρα που συναντά κανείς σε μια κοινωνία σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, πρέπει να αποδίδεται πάντοτε σ’ ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια μεμονωμένη, απλή ερμηνεία να αντιμετωπίσει επιστημονικά το πολύπλοκο αυτό φαινόμενο. Θα αναλυθούν όλα τα κομμάτια που αποτελούν την ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.