Η ειδησεογραφία στα εναλλακτικά και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ειδησεογραφία στα εναλλακτικά και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης

Σιδέρη, Ευαγγελία

Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη των εναλλακτικών και των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Τελικός στόχος είναι η διεξοδική μελέτη αυτών των δύο διαφορετικών ειδών μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται και προβάλλονται οι ειδήσεις στο κοινό, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος του κοινού και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί το κοινό να επηρεάζει την είδηση, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στα πλαίσια του πρώτου μέρους της πτυχιακής εργασίας μελετήθηκε με μεγάλη προσοχή το θεωρητικό υπόβαθρο που υπήρχε κυρίως από ξένους συγγραφείς. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας υλοποιήθηκε μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των εναλλακτικών και των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό, ο αναγνώστης της συγκεκριμένης εργασίας να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα εναλλακτικά και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.