Μορφές ανεργίας και ανθρώπινο κεφάλαιο στο νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μορφές ανεργίας και ανθρώπινο κεφάλαιο στο νομό Καστοριάς

Ευαγγελοπούλου, Σοφία

Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στο νομό της Καστοριάς. Η ανεργία αποτελεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο, το οποίο προκαλεί επιδράσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η πτώση της συνολικής ζήτησης και η αδυναμία των ανέργων να καλύψουν τις ανάγκες τους, αποτελούν τα σημαντικότερα από αυτά. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται έχει τα χαρακτηριστικά της πρωτογενούς έρευνας. Συνολικά 100 άνεργοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας με σκοπό την κατανόηση των βασικών διαστάσεων της ανεργίας στην Καστοριά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο τόσο από την ακούσια όσο και από την εθελούσια ανεργία. Τα στοιχεία επίσης τονίζουν την επιμονή της κυκλικής και της διαρθρωτικής ανεργίας στην περιοχή παρά τα υψηλά προσόντα των ανέργων. Έντονη είναι επίσης η τάση πολλών ατόμων για μετανάστευση και ειδικότερα προς το εξωτερικόΑνε. Η εφαρμογή πολιτικών οφείλει να μελετήσει τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής με σκοπό την πλέον αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης εργασίας από την προσφορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.