Το γυναικείο πολιτικό προφίλ στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 2006 : η περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το γυναικείο πολιτικό προφίλ στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 2006 : η περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης

Ρουσομανή, Βασιλική

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα. Εν συντομία, θα παρουσιαστεί, ποτέ ξεκίνησαν οι έρευνες που αφορούν τη γυναικεία πολιτική συμμετοχή και για ποιους λόγους ξεκίνησαν, καθώς επίσης και ιστορικά στοιχεία για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών στην Ελλάδα. Εξετάζεται με τη μορφή ερωτηματολογίου ο ρόλος της γυναίκας στην πολιτική. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος έρευνας για τ, επεξεργασίας των δειγμάτων και ακολουθούν τα αποτελέσματα και κλείνει η εργασία με τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.