Παρουσίαση Αγροτικής Ασφαλιστικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παρουσίαση Αγροτικής Ασφαλιστικής

Φαραώ, Ευάγγελος

Σκοπός της πτυχιακής είναι η παρουσίαση της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφαλειών, με πρωτοποριακά και εξειδικευμένα προγράμματα, που παρέχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ασκεί τις παρακάτω εργασίες οι οποίες κατατάσσονται σε κλάδους ως κατωτέρω: Η Εταιρία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους, βάσει της κωδικοποίησης του Ν.Δ 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ/ΓΜΑ 252/96) ως ακολούθως: 1. Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Κλάδος 1 : Ατυχήματα Κλάδος 3 : Χερσαίων Οχημάτων εκτός σιδηροδρομικών Κλάδος 6 : Πλοία Κλάδος 7 : Μεταφερόμενα Εμπορεύματα Κλάδος 8 : Πυρκαγιά Κλάδος 9 : Ζημιές σε αγαθά Κλάδος 10 : Αστική Ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα Κλάδος 12 : Αστική Ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη Κλάδος 13 : Γενική Αστική Ευθύνη Κλάδος 15 : Εγγυήσεις Κλάδος 17 : Νομική Προστασία Κλάδος 18 : Οδική Βοήθεια 2. Ασφαλίσεις Ζωής Κλάδος I Κλάδος Ζωής Κλάδος IV (2) Εργασίες των Κλάδων - ατυχήματα - ασθένειες Κλάδος VII Κλάδος διαχειρίσεως Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (κεφαλαίων) Κλάδος III Κλάδος ασφάλισης ζωής (11), προσόδων (Ι2) οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις* *Η Εταιρία έλαβε την άδεια επέκτασης των εργασιών της στον κλάδο ασφάλισης III με την απόφαση Κ3/7269 της 4.8.1999 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.