Μηχανισμοί εμπιστοσύνης-φήμης υπηρεσιών του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μηχανισμοί εμπιστοσύνης-φήμης υπηρεσιών του διαδικτύου

Χατζημάγκα, Χριστίνα Β.

Τόσο η φήμη όσο και η λήψη απόφασης για εμπιστοσύνη είναι πολύπλοκες έννοιες με ευρύτερες διαστάσεις, οι οποίες αγγίζουν τη γνωστική επιστήμη. Για αυτό το λόγο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα και σε μη χειροπιαστές διαστάσεις των συστημάτων φήμης. Για παράδειγμα, πώς η πρακτική πληροφορία του προφίλ φήμης των χρηστών μεταφράζεται σε πεποίθηση και σε λήψη απόφασης σχετικά με πιθανή συνεργασία. Επίσης, πώς το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ή συνδιαλλαγής μεταφράζεται στην αξιολόγηση ή στην απόφαση για μη αξιολόγηση. Δεδομένου του ότι οι άνθρωποι σπάνια δρουν βάσει των κανόνων του Bayes, η μοντελοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων φήμης σε ρεαλιστικό περιβάλλον προϋποθέτει γνώση συμπεριφορικών μοντέλων λήψης αποφάσεων και κατανόηση της σύνδεσης εμπιστοσύνης – λήψης απόφασης για συνεργασία. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι να εξετασθεί αρχικά ο ρόλος της εμπιστοσύνης και της φήμης στη συνεργασία των ανθρώπων που μοιράζονται γνώση και πληροφορία σε εικονικές κοινότητες και που πραγματοποιούν συναλλαγές στο διαδίκτυο. Θα εξετασθούν τα χαρακτηριστικά της εμπιστοσύνης και πως θα παρουσιαστούν τα συστήματα υποστήριξης της εμπιστοσύνης με βάση τη φήμη και τις συστάσεις και η αναγκαιότητα τους. Τα συστήματα φήμης αποτελούν τη μεταφορά της από-στόμα-σε-στόμα μεθόδου του πραγματικού κόσμου, καθώς συλλέγουν και διανέμουν πληροφορία για την παρελθοντική συμπεριφορά των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους ανθρώπους να επιλέξουν τους πιο έμπιστους συνεργάτες. Τέλος, παρουσιάζονται ενδεικτικά συστήματα φήμης με βάση το πλαίσιο της εμπιστοσύνης και γίνεται αξιολόγηση αντίστοιχων τέτοιων συστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια διαδικτύου
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.